top of page

Regresjonsterapi

- En reise tilbake i tiden - 

Regresjonsterapi er en psykologisk teknikk som utføres under hypnose. Den brukes for å finne ut av underliggende årsaker til fysiske og psykiske problemer, og for å kvitte seg med negative tanker og følelser, frykt, avhengigheter m.m.

Mens du er i hypnose, er det lett for deg å få kontakt med underbevisstheten. Du kan finne fram til og huske emosjonelt betydningsfulle hendelser fra din fortid, som kan være årsak til problemene du sliter med i dag. 


Målet med en regresjon er å forløse de negative følelsene fra fortiden, slik at de ikke lenger trigges i dag. På denne måten kan du bli fri fra negativ "bagasje", bygge opp bedre selvfølelse og selvbilde, og åpne opp for positive tanker og følelser i nåtiden.

Hvor langt tilbake i tiden kan en regresjon føre meg?

TILBAKE TIL BARNDOMMEN

Årsaken til dine nåværende symptomer og plager kan ligge noen få år tilbake i tid, i ungdommen din, eller ofte i barndommen.
De første 6 årene av livet ditt setter mest preg på din personlighet og din oppfatning av livet. Hadde du en trygg oppvekst i en kjærlig familie, er sjansen stor for at du har bedre selvfølelse og et mer positivt verdensbilde, enn om du har opplevd utrygge forhold.


TILBAKE TIL FØDSELEN OG TIDEN I MORS LIV


Noen husker under en regresjon til og med tilbake til sin egen fødsel, og/eller til tiden i mors mage. Et lite foster påvirkes av morens stress fysisk og helt umiddelbart. Fødselen er en traumatisk opplevelse, ofte preget av smerte og frykt. Slike erfaringer lagres i kroppen (det såkalte celleminnet), og kan bli tilgjengelig igjen under hypnose. En såkalt "rebirthing" under en regresjon kan være en svært kraftfull opplevelse.


TILBAKE TIL TIDLIGERE GENERASJONER


Forskning innen epigenetikk viser at vårt arvestoff DNA ikke er uforanderlig, men påvirkes av opplevelser og miljøet - slik som traumer. Man har funnet ut av at du kan arve negative følelser og relaterte symptomer av dine forfedre. Under en regresjon kan ditt ubevisste sinn få tilgang til slike celleminner, og frigjøre negativ energi som har blitt videreført til deg fra tidligere generasjoners traumer.


TILBAKE TIL TIDLIGERE LIV


Ikke sjeldent husker mennesker - uavhengig av kultur og trossystem - tilbake til hendelser fra tidligere liv. Dette er et svært spennende tema å jobbe med, og kan gi dype innsikter. Spesielt når du lurer på hvorfor du er som du er. Mennesker som er på søken etter meningen med livet, kan ha pregende spirituelle opplevelser under en regresjon.


Er det ekte minner, eller bare fantasi?

I terapisammenheng spiller det faktisk ingen rolle om det er "ekte" minner som kommer opp når du er i en hypnotisk regresjon, eller om det bare er bilder/metaforer underbevisstheten din assosierer med problemet ditt. Det spiller heller ingen rolle om du tror på tidligere liv, eller ikke.


Bare ha et åpent sinn. Jeg er svært påpasselig med ikke å stille ledende spørsmål når du er i hypnose. Vi jobber med det ditt ubevisste sinn viser deg, og bearbeider følelsene knyttet til bildene eller fornemmelsene som dykker opp under din regresjonsopplevelse.  


Underbevisstheten din vil det beste for deg, og du kan stole på at den fører deg akkurat dit du trenger under en regresjonsbehandling. Det å utforske og bearbeide de underliggende årsakene til symptomene dine kan gi deg mer forståelse for utfordringene dine i dag, og dype innblikk i deg selv. Når du under behandlingen klarer å nøytralisere negative innflytelser fra tidligere erfaringer, åpner du veien for et bedre liv i dag. Du kan også hente fram gode erfaringer og positive ressurser fra fortiden, som kan styrke deg og hjelpe deg i din spirituelle vekst.

«Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate.»

Carl Jung

bottom of page