top of page

Psy-TaP

Psy-TaP står for «Psychosensory Techniques and Principles», og er basert på Kevin Layes kunnskap og erfaring innen bl.a. NLP, hypnose, psykoterapi og flere former for energipsykologi, som EFT, TFT og kinesiologi.

Jeg har vært så heldig å lære Psy-TaP hos Kevin personlig. Han ser det som sin oppgave å sette sammen teknikkene som etter hans erfaring som terapeut virker best og raskest, og videreutvikle og forbedre dem med tankesettet til en ingeniør.

Psy-TaP gir nyskapende muligheter for å jobbe med frykt, sinne, nedtrykt stemningsleie, negative tanker, og

avhengigheter (som søtsug, røyking, snusing etc). De færreste av klientene mine "slipper unna" uten å ha lært seg noen enkle Psy-TaP-teknikker til stresshåndtering.


Teknikkene er basert på nevrobiologiske og biomekaniske prinsipper, og kan bryte reaksjonsmønstrene i hjernen din umiddelbart. Dette kan gi deg kontroll over negative følelser og tilstander. I mange tilfeller kan de stoppes momentant.


Et lite utvalg av spennende Psy-TaP-teknikker jeg bruker i behandlingene mine er:


  • Visual Coding And Repatterning Techniques (VCART) – en videreutviklet syntese av Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Integral Eye Movement Therapy (IEMT)
  • PTFT – en individuelt tilpasset og nyskapende variant av tankefeltterapi (TFT)
  • Psykosensoriske fingerteknikker

Mange av teknikkene er enkle å huske og gjennomføre, slik at du kan lære dem og bruke dem selv. Dette er uvurderlige verktøy ikke bare i behandlingstimen, men også som selvhjelp. Du kan være sikker på at du kommer til å få hjemmeoppgaver av meg! Det er viktig at du gjennomfører dem daglig - på denne måten vil du virkelig se resultater.

bottom of page